Matkailuneuvonta: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Saaristokeskus Korpoström

Korpoströmin vanha satama- ja luotsinvaihtopaikka sijaitsee keskellä Turunmaan saaristoa. Paikka oli vuosisatoja eräs lounaisen saaristoalueemme tärkeimmistä meriliikenteen solmukohdista. Korpoström mainitaankin jo vanhimmissa saaristoa kuvaavissa merikorteissa. Nykyään Korpoströmissä yhdistyvät sekä maantie- että meriliikenne.

Korppoon ja Nauvon pääsaarten eteläpuolella avutuu maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen mosaiikkimainen, mutta hyvin laaja saaristoalue, johon kävijä voi tutusta mm. vuonna 1981 perustetun Saaristomeren kansallispuiston saarilla ja opastuskohteissa.
Korpoströmin värikäs historia ja otollinen sijainti loi otollisen taustan Saaristomeren kansallispuiston vuoden 1990 runkosuunnitelmaan kirjatulle päätökselle sijoittaa Saaristomeren kansallispuiston toinen, saariston kulttuuria painottava opastuskeskus juuri tänne. Tämä peruslähtökohta on vuosien suunnitelutyön kautta konkretisoitunut kokonaisvaltaiseksi näyttely- ja toimintakokonaisuudeksi, jossa saariston luonto ja ihmisten toiminta nivoutuvat saumattomasti yhteen.
Rakennuksessa on seuraavat julkiset tilat: näyttelytilat, auditorio, hotelli, ravintola, seminaari- ja kokoustilat.
Vierassatamassa polttoainemyynti.

Skärgårdscentrum
Korpoströmvägen 832
21720 Korpoström

0400-599317
skargardscentrum.fi