Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Lenholma naturstig

Unik lundskogsmiljö och hagmark, som delvis betas av kor och får. Naturskyddsområdet på Lenholma är hem till över 30 utrotningshotade växt- och djurarter. Stigen är markerad med symboler som föreställer ekblad. Längs stigen finns informationstavlor som beskriver Lenholmens natur. Vid Mattholmsfladan finns även ett fågeltorn (60.24180, 22.20711). Observera att det är förbjudet att röra sig utanför naturstigen 15.4-30.6. Eftersom stigen går över betesmark som till största del är i bruk är man tvungen att korsa betesmarkens staket då man vandrar längs naturstigen. Naturstigen har utförts av Lofsdals herrgård, Miljöcentralen och Forststyrelsen.

Lenholma
21600 Parainen

0400-117123