Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Muntti stenbro

Valvbro anno 1850.
Vid stenbron finns en uppsatt en infotext om brons uppkomst och historia.

Muntti
23310 Taivassalo

02-8402000