Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Naturstigen i Norrby

Välkommen till Norrby naturstig !

Naturstigen i Norrby är ca 2,5 km lång tur - retur. Den går genom varierande terräng: granskog, tallskog, berghällar och vänder vid Kasberget, som är Iniös högsta punkt 40 meter över havet. Från Kasberget har man utsikt över Iniös holmar och skär. Vid klart väder ser man även fastlandet och Brändö på Åland.
Längs stigen finns informationstavlor och vid vändpunkten på Kasberget finns det ett utsiktstorn.
Stigen går över privat mark.
Var vänlig och iaktta följande säkerhets- och trivselregler:
- Rökning förbjuden på grund av brandfara
- Sätt skräpet i tunnorna vid startplatsen
- Undvik att parkera på vägen
Rör Dig med varsamhet i naturen !

Norrby
23390 Iniö

0400-117123
www.saaristo.org