Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Ruttbeskrivning

Skärgården Ringväg kan du åka antingen med- eller motsols, i denna beskrivning börjar vi i Åbo och åker medsols.
Ringvägen är öppen i sin helhet mellan 31.5.-1.9.2019.
Företagen på öarna och i byarna i skärgården är öppna även om det inte längre är möjligt att åka Skärgårdens Ringväg runt som en ”cirkelrutt” i sin helhet.
Välkommen – Upplev alla årstiderna i den unika Skärgården!

Ruttbeskrivningen följer huvudvägen, använd kartan och fantasin för att hitta alternativa rutter.

Syftet med ruttbeskrivningen är att beskriva den infrastruktur och de tjänster som finns tillgängliga för cyklister. Dessutom presenteras de olika etapperna, den tid som går åt samt i vilket skick etapperna är. Ruttbeskrivningen fungerar också som en tidtabellsanalys.

Körtiderna i ruttbeskrivningen är ungefärliga. Tiderna är beräknade enligt en medelhastighet på 16 km/h. Medräknade är t.ex. väntetiderna på färjorna, vägsträckor med många backar, sträckor i sämre skick, blåsiga öppna ställen osv. I ruttbeskrivningen används alltid rutter och lätt-trafikleder för cyklister och utmärkta mindre vägar. I ruttbeskrivningen berättas också om vägar som är i bättre skick som kan rekommenderas samt meddelas tilläggskilometerantalet och -körtiden som uppkommer genom att välja det alternativet.

Åbo-Pargas

Skärgårdens Ringväg börjar vid Åbo domkyrka därifrån du trampar längs väg 110 till St. Karins centrum där du hittar all behövlig service. Från St. Karins centrum förbi ön Kustö till Slottsruinernas korsning har du cyklat 10,3 km. Du kan, om du vill, fortsätta till Kustö slottsruiner dit det är 6,4 km. Att cykla från Åbo till slottsruinernas korsning tar ca. 40 min. och vidare till slottsruinerna ca. 25 min. Du kan också cykla från Åbo till St. Karins via Uittamo. Det blir 6,7 km längre att cykla men eftersom rutten går via många korsningar tar det ungefär en timme längre än att åka direkt till väg 110. Både i Uittamo och St. Karins finns badstränder.

Det är 13,4 km från slottsruinerna i Kustö till Pargas längs den lätt-trafikled som går invid väg nr. 180. Ungefär efter 5,5 km finns vid vägen en rastplats med kiosk, WC, bänkar och bord. Det tar ca. 1h 15 minuter att cykla från slottsruinernas korsning till Pargas centrum. I Pargas centrum finns allsidig service och flera sevärdheter att besöka samt badstränder.

Pargas-Nagu

Från Pargas fortsätter rutten längs en lätt-trafikled och senare längs små grusvägar och små sandvägar till Sattmark stuga där det finns bra service för cyklister samt en badstrand. Sträckan är 9,6 km lång och det tar ca. 40 min. att trampa den. Till Sattmark från Pargas kan du cykla också via Tervsundsvägen och Vånovägen (vägen har ingen beläggning men är i gott skick). Den alternativa rutten som tidvis har fina vyer är 8,4 km lång och det tar dig ca. 50 min att trampa den. Från Sattmark är det ännu 11,1 km till Lillmälö färjfäste och det tar 50 min tidsmässigt. Vid Lillmälö färjfäste finns kiosk och wc. Längs vägen till Lillmälö finns Lenholm naturskyddsområde, där det finns en fin naturstig som går igenom en vacker eklund. Cykelvägen är tidvis i dåligt skick och tung att trampa.

Färjan från Lillmälö till Prostvik tar 10 min. Också i Prostvik finns vid färjfästet en kiosk. Längs väg nr. 180 ca. 500m från huvudvägen på Prostviksvägen finns en naturstig. En naturstig finns också en kort bit senare uppe på hoppbacken.

Från Prostvik färjfästet till Nagu centrum där det finns butiker, servicestation, caféer, restauranger, badstrand, förbindelsebåtsbrygga mm. längs väg nr. 180 är det 15,3 km som det tar 1h att trampa.

I Nagu centrum finna affärer, servicestation, caféer, restauranger, badstrand och liuvlig gästhamn mm.

Vägen är smal och livligt trafikerad så om du vill undvika vägsträckan med livlig trafik kan du göra länken, som är i gott skick, via Lillandet. Denna extra sträcka är 5,9 km lång och det tar 20 min längre tid via den.

Nagu-Korpo och Korpo-Houtskär

Längs väg nr 180 från Nagu till Pärnäs är det 14 km och i tid tar det ca 50 min. Vägen är fortfarande smal och livligt trafikerad. Från Nagu kan du också åka längs Norrstrandsvägen som är en grusväg i gott skick. Längs den rutten finns det mera service än längs huvudrutten. Det blir 3,7 km extra att trampa och det tar 15 min längre tid än längs huvudrutten. Vid Pärnäs färjfäste finns en restaurang och kioskbutik. På andra sidan, vid Retais färjfäste finns en toalett. Överfarten med färjan räcker 5 min.

Längs den smala vägen, nr 180, från Retais färjfäste till Korpo centrum är det 10,5 km och det tar ca. 45 min. att trampa. Från skolan till centrum finns en lätt-trafikled. I Korpo centrum finns. bl.a. butik, turistinformation, restaurang och badstrand. Restaurang finns också i den närbeläggna gästhamnen i Verkan. Från centrum kan du fortsätta till Skärgårdscentret i Korpoström. Dit är det 9 km och längs vägen, som är i gott skick, tar det 35 min. I Korpoström finns restaurang, butik, gästhamn och i Skärgårdscentret sevärda utställningar.

Från Galtby vägskäl är det bara 1 km till färjhamnen. Överfarten med färjan till Kittuis räcker nu längre än med de tidigare färjorna, en halv timme. Om du vill kan du i stället ta färjan till Norrskata där det går en 14,5 km lång väglänk med badstrand längs rutten. I hamnen i Norrskata finns inget väntrum och vägen är tidvis i ganska dåligt skick. Norrskata har fina vyer och en vacker kyrka. Färjturen tar 15 min och det tar 1h 15 min att trampa länken. Från Kittuis färjfäste, där det finns en kiosk, är det 9,4 km till Houtskär centrum vägskäl längs väg 1800. Från vägskälet till centrum är det ännu 2,1 km. Om du vill kan du från vägen göra en avstickare till Trollberg utsiktsplats. Från Kittuis färjfäste till centrum vägskälet trampar du på 45 min och från vägskälet till centrum ca 10 min. Från vägskälet kan du också åka åt det motsatta hållet till Järvis utsiktstorn. I Houtskär centrum finns bl. a. butik, restaurang och Houtskär skärgårdsmuseum. Från Houtskär centrum kan du ännu fortsätta till den närbelägna badstranden. Väg nr 1800 är smal men trafiken inte länge så livlig som i t.ex. Nagu.

Houtskär - Iniö

Från vägskälet till Houtskär centrum är det 14,2 km. Längs vägen finns två färjor som man ibland måste vänta en stund på. För denna sträcka lönar det sig att reservera 1h 15 min. I samband med Mossala färjfäste finns en semesterby med restaurang, camping-och caravanområde, stugor, gästhamn och fin utsiktsplats. Överfarten med förbindelsebåt till Dalen i Iniö räcker en knapp timme. I Dalen finns toalett. Det tar 15 min. att trampa de 2,9 km mellan Dalen och Iniö kyrkoby. Vägarna i Iniö är smala men trafiken är relativt liten. I Iniö Norrby finns butik, restaurang, café och en nyrenoverad gästhamn.

Iniö-Gustavs-Tövsala

Från Iniö centrum är det 6 km (25 min) via en färja till Kannvik färjfärste. Efter en km finns det alldeles vid vägen en naturstig om du känner för det. Färjturen från Kannvik till Heponiemi hamn i Gustavs räcker 25 min. I Heponiemi hamn finns ännu inget väntrum. Från Heponiemi hamn fortsätter väg 1922 (Iniövägen) till Gustavsvägens (väg 192) korsning. Längs vägen finns Kustavin savipaja, en hantverksby och Laura Peterzens studio med restaurang, butik och gästhamn. Denna sträcka är 7,2 km lång och tar ca. 30 min att trampa. Om du vill åka längs Laupuistentie med mindre trafik blir det 2,8 km till och det tar ca 10 min. längre tid. Om du vill kan du göra en avstickare till Gustavs centrum där det bl.a. finns butik, restaurang, inkvarteringsföretag. Till Gustavs centrum kommer man också förutom från Gustavsvägen dessutom direkt från väg 1922 genom att vända mot Viherlahdentie och först i ändan på den ta av till Gustavsvägen. Gustavsvägen är smal och livligt trafikerad.

Från Gustavsvägens korsning är det 9,8 km till Tövsala (40 min). Längs vägen finns en servicestation och en affär och efter Kaitais bro finns en kiosk med rastställe.

Tövsala-Hakkenpää-Teersalo (Velkua)-Merimasku

Från Tövsala kan man åka till Merimasku längs två rutter: via Hakkenpää till Teersalo i Velkua eller via Villnäs (i nästa stycke). Från Tövsala centrum mot Hakkenpää går en lätt trafikled som dock slutar genast efter centrum. Resten av vägen, väg nr. 1961 (Hakkenpäävägen) är smal. Det tar 35 min att åka den 8,4 km långa vägen till Hakkenpää hamn. I hamnen finns bl.a. toalett och badstrand. Notera att förbindelsefartyget m/s Kivimo trafikerar mellan Hakkenpää och Teersalo (tur-retur) endast 1.6.-31.8.2014 och två gånger per dag. Färjan transporterar inte bilar på detta mellanrum! Tidtabell här. Överfarten med förbindelsebåten tar 45 min. I hamnen i Teersalo finns god service, bl.a. servicehuset Kummeli. I närheten finns också en badstrand. Från Teersalo kommer du med färja till Velkua centrum. Från Teersalo längs den smala vägen nr 1931, Velkuavägen, är det 17,6 km till Merimasku. Det tar ca. 1h 15min. Som bra rastplats längs vägen är gården till Toivainens bybutik där det finn bord och bänkar.

Tövsala-Villnäs-Merimasku

Du kommer från Tövsala till Merimasku också den norra vägen genom att fortsätta längs den rätt så smala Gustavsvägen ända till Mietoinen dit det är 22,4 km och som du cyklar på ca. 1,5 h. Längs vägen finns bl.a. servicestationer och flera rastplatser samt sevärdheter så som Tukikohta Motti (krigstida frontmuseum) vid Ketarsalmen Kievari och Muntti museibro. Från Mietoinen till Villnäs kommer du flera vägar.

Den officiella Skärgårdens Ringväg rutten på detta avsnitt är 7,4 km lån och tar 30 min att trampa. Om du åker via Mietoinen centrum (lätt trafikled) blir det 1,7 extra km och längs Lehtistentie, som är en sandväg i gott skick, blir det 1,2 km. Det tar ungefär 5-10 min extra tid i båda fallen. Från Villnäs kan du göra en avstickare till det mäktiga Villnäs slott som det tar 10 min att trampa den 2,4 km långa sandvägen. Från den sandväg som leder till Villnäs slott kommer du också till en badstrand.

Från Villnäs till Merimasku längs den rätt så smata Velkuavägen blir det 15,2 km som tar 1h 5 min att cykla. Det är att rekommendera att du cyklar via Merimaskuvägen därför att trafiken är mindre, den går delvis alldeles invid havet och den är faktiskt 3,6 km kortare än den officiella bilvägen. Du spar ca. 10 min i tid dessutom. Merimaskuvägen är dock till största del oasvalterad.

Merimasku-Nådendal

I Merimasku centrum finns en butik, en restaurang osv. På 40 min trampar du den 10,5 km långa sträckan fån Merimasku till Nådendal. Du kommer ända till Luonnonmaa längs en lätt-trafikled (väg nr. 189, Rimitovägen). Efter det måste du trampa längs vägrenensom dock är räctt så bred. Om du vill kan du också åka via Gullranda (presidentens sommarresidens) längs Luonnonmaavägen som blir bara 100m längre. Längs Luonnonmaavägen går nästan hela vägen en lätt-trafikled.

Nådendal-Åbo

Det lönar sig absolut att stanna i Nådendal. Här hittar du all service du kan behöva. I närheten av centrum finns 3 badstränder. Du måste åka runt Kuparivuori tunnel via Kuparivuorivägen och Uolevi Raadegatan. Från Nådendal till Åbo domkyrka längs vägarna 40 och 185 (Nådendalsvägen) blir det 17 km som tar drygt en timme att trampa. Du kan också åka in till Åbo via Mässcentret, Åbohallen och Åbo slott som blir 1,6 km längre och tar 25 min i anspråk.