Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Själö kyrka

Själö historia som sjukhusö börjar år 1619 då kung Gustav II Adolf gav order om att grunda ett hospital för spätelskapatienter i Åbo skärgård. Själö valdes eftersom ön befinner sig i närheten av den livligt trafikerade farleden Åbo-Stockholm och för att man kände till att det fanns skyddade ankarplatser i dess vikar.
År 1624 förflyttades en liten träkyrka som tillhört St. Görans hospital i Åbo till denna ö. Kyrkan blev färdig sommaren 1733.
Den sista spätelskesjuka patienten på Själö avled år 1785. Mentalsjukhuset var verksamt ända fram till 1962, de sista 70 åren som mentalsjukhus endast för kvinnor.

Kyrkan öppen 2.6 - 3.8. tisdag-fredag kl. 11-15.
Lördag-kl. 11-16, söndag 12-16. Måndag stängt.

Seilin saari
Parainen

0400-117123
http://www.seili.fi/index_swe.htm